Vytyčení, vyšetření a zpřesnění hranic pozemků

Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je:

  • digitální mapa,
  • geometrický plán, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem evidovaným v katastru,
  • záznam podrobného měření změn a dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů, nebo
  • digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž jsou evidovány právní vztahy

Vytyčíme Vám hranice vašich pozemků, zkontrolujeme oplocení na hranici pozemku a vytyčení možné doplnit o geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, včetně souhlasného prohlášení vlastníků.

Přesnost vytyčení je daná dostupnými podklady v katastru nemovitostí, které vám sdělíme a zajistíme. Označení vytyčených bodů je provedeno obvykle dřevěnými kolíky, železnými mezníky s plastovou hlavou případně sprejem nebo hřebem na pevném povrchu.