Smlouvy

Můžeme Vám zajistit vkladové listiny do katastru nemovitostí – smlouvy:

  • kupní
  • darovací
  • směnné
  • o zřízení věcných břemen
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • a další včetně souvisejícího poradenství