Poradenství

Poskytujeme poradenství týkající se katastru nemovitostí, především zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (vypracování návrhů na vklad), zápisy změny údajů apod.

Pomůžeme Vám se zápisem rozestavěné stavby, zapsání zkolaudované stavby, zapsání rozdělení nebo změně hranice pozemku apod.