Dokumentace skutečného provedení stavby

Zaměřujeme dokončené stavby a vyhotovujeme geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.

Kompletní výkresy stávajícího stavu domu (půdorysy, svislé řezy, pohledy), případně částečné zaměření, nebo zjednodušené zaměření pro pasport stavby, apod. Ve výkresech jsou vypsány základní kóty v rozsahu podle požadavku objednatele. Mimoto jsou ve vektorové kresbě jednotlivých výkresů (včetně pohledů) zjistitelné jakékoli délky a úhly.