Dokumentace k inženýrským sítím

Provádíme zaměření a zakreslení tras a přípojek inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám a zpracování příslušné dokumentace.

Do situace (obvykle do zaměřeného polohopisu a výškopisu) je zakreslen průběh inženýrských sítí podle skutečnosti a podkladů poskytnutých jejich správci. Zakreslované jsou buď všechny inženýrské sítě podle seznamu správců v dané lokalitě, nebo jen ty, které jsou podstatné už na začátku projektování (např. vodovod a kanalizace, plyn a silová elektřina včetně veřejného osvětlení).